Badevannet i Oslo over 20 grader i juli

I overvåkningsprogrammet for Indre Oslofjord måles det temperatur i overflaten. En av målestasjonene ligger ved Ulvøya. I juli har badevannstemperaturen ligget stabilt på 22 grader.

I kurvene over er temperaturen i overflaten vist fra 1. mai til 10. juli. Dataene er hentet fra NIVAs målestasjon i Paddehavet ved Ulvøya i Indre Oslofjord. Kartet viser plasseringen av målestasjonen med en rød prikk.

Temperaturen i overflatelaget ved Ulvøya økte fra ca. 8 til ca. 18 °C i løpet av mai. Noen dager var det helt opp mot 19 °C, men kalde netter holdt døgnmiddelverdien nede. I slutten av måneden økte temperaturen raskt.

I juni lå temperaturen mellom 19-21 °C. Før 23. juni lå temperaturen stort sett under 20 °C, men det var et hopp på en grad ved dette tidspunktet.

I første del av juli lå badetemperaturen rundt 22 °C. I siste halvdel av juli har temperaturen ligget over 22 °C. På kvelden 15. juli ble det målt over 24 °C.

Overvåkningen utføres av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) på vegne av Fagrådet for Indre Oslofjord. 

Sist oppdatert 28.07.2021