Nyhet

Biologisk mangfold og økosystembasert forvaltning; NIVA øker innsatsen for akvatisk natur

En helhetlig tilnærming til økosystemet er sentralt for å oppfylle FNs bærekraftsmål og kravene i vannforskriften. Biologisk mangfold er en nøkkelindikator for å forstå hvordan det står til med naturen og dens evne til å tåle de mange utfordringer og endringer i samfunn, klima og våre behov for naturens tjenester. Ifølge Det internasjonale naturpanelets (IPBES) første hovedrapport akselererer tapet av naturmangfold, og flere arter er truet av utryddelse nå enn på noe annet tidspunkt i menneskets historie. Norsk institutt for vannforsknings (NIVA) ledende fagmiljø på de ulike organismegruppene vi finner i våre ferskvann og havområder har identifisert akvatisk biodiversitet og økosystemforståelse som et avgjørende forskningsområde for en bærekraftig fremtid.

Ledig stilling

Ny direktør Arctic Frontiers

Arctic Frontiers får stadig en mer sentral rolle som plattform for diskusjon rundt arktiske forhold. NIVAs datterselskap Akvaplan-niva har til nå vært vertskap for Arctic Frontiers’ sekretariat på 4-6 personer. Et nytt selskap er under etablering og ansvaret for konferansen vil bli overført til det nyopprettede selskapet. Dette blir heleid av Akvaplan-niva. Vi søker derfor ny direktør som får ansvaret for strategisk og operativ drift av Arctic Frontiers og det øvrige arbeidet tilknyttet organisasjonens virke.

Ledige stillinger

  • Vi har for tiden ingen utlyste stillinger.

Se alle

Kontakt en av våre ansatte

Liste over alle ansatte