Ledig stilling

NIVA søker ny administrerende direktør

NIVAs visjon er forskning for en bærekraftig framtid og vi søker nå ny administrerende direktør som vil være med å bidra til at vi når våre ambisjoner. Instituttets forskning og rådgiving er av høy kvalitet og bidrar til å løse miljøutfordringer både nasjonalt og internasjonalt. Vi skaper kunnskapsgrunnlag og innovative løsninger for realisering av det blågrønne skiftet og FNs bærekraftsmål, både i næringsliv og i offentlig sektor. Direktøren i NIVA har ansvaret for en virksomhet med ca. 290 kompetente medarbeidere med 38 forskjellige nasjonaliteter og som sammen danner et sterkt faglig lag.

Nyhet

Informasjon om cyanobakterier (blågrønnalger)

Cyanobakterier (blågrønnalger) er og har til alle tider vært en naturlig del av livet i ferskvann. Man antar at de er blant de eldste organismer på kloden, og at de derfor har hatt tilstrekkelig tid til å tilpasse seg mange typer vann. Cyanobakterier er ekstra konkurransedyktige i næringsrikt vann og fortrenger ofte andre typer alger. Under optimale betingelser kan cyanobakteriene utvikle masseforekomst. Vannet får da en grønn, blågrønn, brun eller rød farge. Dette kalles en algeoppblomstring.

Nyhet

Årets første sommertokt i Ytre Oslofjord

Den 15.-19. juni ble det gjennomført et overvåkningstokt av Ytre Oslofjord i samarbeid med Fagrådet Ytre Oslofjord og Miljødirektoratet, og med hjelp av Universitetet i Oslo sitt forskningsfartøy MS Trygve Braarud. Det ble et solfylt og godt gjennomført tokt, hvor det ikke var tvil om at sommeren har ankommet. Vanntemperaturen viste gode bademuligheter på de aller fleste stasjonene. Ikke minst var det tydelig at det var flomtilstander i fjorden med større brakkvannsområder.