Til hovedinnhold
English
Vannkikkert
Om NIVA

Å jobbe i NIVA

Bli med å finne løsninger på klima-, miljø- og samfunnsutfordringer.  I NIVA jobber vi på tvers av tradisjonelle faggrenser for å sikre en bærekraftig fremtid.