Til hovedinnhold
English
To menn vendt med ryggen til kamera
Jobbe i NIVA

Et inkluderende arbeidsmiljø

I NIVA skaper vi ny kunnskap som bidrar til en bedre verden, og de ansatte er vår viktigste ressurs.

Vi skal ligge helt i kunnskapsfronten, og da må vi sørge for at alle får mulighet til å prestere best mulig og bruke hele seg i arbeidet. Vi har gode arenaer for idéutveksling og kunnskapsdeling, sosialt samvær og hygge, samt fremmer et balansert forhold mellom arbeid og fritid. De aller fleste i NIVA blir i organisasjonen lenge. Det er vi stolte av. 

NIVA jobber systematisk med å opprettholde og utvikle det gode arbeidsmiljøet som er preget av mangfold, samarbeid og omsorg for hverandre. Vi er over 300 ansatte fra over 40 ulike nasjonaliteter som jobber sammen for å finne løsninger for en bærekraftig fremtid. 

 

Kvinne med briller
Gabrielle Hairabedian, forsker, urbane miljøer og infrastruktur.

"Noe av det jeg liker best er mangfoldet på arbeidsplassen, her er det så mange mennesker med ulik bakgrunn og kunnskap samlet på samme sted"

Vi er en viktig stemme både regionalt og nasjonalt, med hovedkontor i Oslo og regionskontorer i Bergen, Grimstad, Tromsø, Hamar og København, samt vår storskala forskningsstasjon ved Solbergstrand nær Drøbak. Samtidig bidrar vi aktivt til forskning på den internasjonale arenaen, og har datterselskaper i Tromsø, Kina og Chile. 

Helene Frigstad, seniorforsker, oseanografi

"I NIVA Region Sør er vi en sammensveisa gjeng som heier på hverandre. Siden vi bare er et par på hver seksjon jobber vi også mye tverrfaglig"