Til hovedinnhold
English
Lyspære, reagensrør og forstørrelsesglass.

Våre laboratorier

NIVAs laboratorier og forskningsinfrastruktur utgjør en viktig del av vår virksomhet. Vi har eksperter innen kjemiske og biologiske analyser og miljøteknologi, og utfører analyser og tjenester for både NIVAs egne avdelinger og for andre institutter og næringslivsaktører.

Les mer om våre sertifiseringer og akkrediteringer

NIVAs forskningsstasjon Solbergstrand

Solbergstrand eies og driftes av NIVA, og har et bredt utvalg av fasiliteter. Stasjonen har ekspertise innen røkting og assistanse i forbindelse med forskning på akvakultur, farmasi (human helse og akvakultur), filterteknologier, samt ulike mesokosmerprosjekter innen hardbunn og bløtbunn. Forskningsstasjonen er en viktig leverandør av infrastruktur for testing av ballastvannsteknologier. 

Forskningsstasjon Solbergstrand sett fra luften.

Behov for mer informasjon?

NIVAs laboratorier og forskningsinfrastruktur er bygget fleksible for å kunne tilpasses ulik prosjektaktivitet. Vårt spesialistmiljø er fordelt i flere forskningsseksjoner:

Person jobber på lab.