Til hovedinnhold
English
Person foran mikroskop
Laboratorier

Økotoksikologisk laboratorium

Økotoksikologilaboratoriet er et testanlegg for vurdering av kjemikaliers skjebne og effekter i vannmiljøet. Vi utfører både kortsiktige og langsiktige kroniske økotoksisitetstester med en rekke ulike ferskvanns- og marine testorganismer, inkludert alger, virvelløse dyr og fisk. Laboratoriene er godkjent for å utføre tester i henhold til OECDs prinsipper for god laboratoriepraksis (GLP).

Å forstå både skjebnen og effektene av kjemikalier i vannmiljøet, er grunnleggende for å vurdere risikoen kjemikalier kan utgjøre for vannlevende organismer. Våre eksperter utfører rutinemessig tester for biologisk nedbrytning for å bestemme kjemikaliers persistens i ferskvann og marine miljøer i henhold til regulatoriske retningslinjer som OECD 301, 306, osv.

I tillegg omfatter farevurderingen av kjemikalier som utføres i økotoksikologilaboratoriene, et bredt utvalg av testorganismer i både ferskvanns- og marine testsystemer i henhold til regulatoriske testretningslinjer (f.eks. OECD, ISO). Vi bidrar også med mer komplekse, skreddersydde testoppsett i henhold til våre kunders behov.

Vurderinger av biologiske effekter ved hjelp av en integrert pakke med biomarkørresponser er viktige verktøy i økotoksikologilaboratoriet. Dette brukes til å finne flere endepunkter for å forklare de negative effektene av kjemikalier. Overvåking av biologiske effekter brukes i forbindelse med et bredt spekter av industrielle utslipp, inkludert gruvedrift, akvakultur, kloakkrensing og olje- og gassvirksomhet langs kysten og til havs.

Våre medarbeidere er opplært i en rekke teknikker for biologiske effekter som måles i vev, cellevæsker og hele organismer, og som viser eksponering og/eller effekt av en eller flere kjemiske forurensninger. Modellorganismer inkluderer fisk og blåskjell, som brukes i kontrollerte laboratoriestudier og feltundersøkelser ved hjelp av naturlig forekommende organismer og transplantasjonsstudier.

Ta kontakt om du ønsker å vite mer om hva vi kan tilby. 

Relaterte tema