Til hovedinnhold
English

Seksjonen utfører skjebne- og effektstudier i henhold til standardiserte regulatoriske aksepterte testmetoder (f.eks. OECD og ISO), men også ikke-standardiserte studier tilpasset ulike formål. 

Våre eksperter vurderer risiko ved å sammenligne de skadelige effektene av kjemikalier på organismer som lever i vann. Vi har ekspertise innen bioakkumulering, biologisk nedbrytning og økotoksisitetstester. Dette gjør oss i stand til å utvikle og gjennomføre komplekse økotoksisitetstester skreddersydd til våre kunders behov. 

Våre studier spenner fra småskalasystemer med alger og virvelløse dyr til storskala fiskestudier i marine strømningssystemer. I tillegg har vi tilgang til en av de største samlingene av algearter i Europa gjennom NIVAs algekultursamling. 

Vi bruker metoder som NIVAs Computational Toxicology Program (NCTP), Bayesiansk nettverksmodellering, skjebnevurderinger, biologiske effektvurderinger og biologisk overvåking. Seksjonen bruker in silico-teknikker og utfører både in vitro- og in vivo-analyser.