Til hovedinnhold
English
Prosjekter

ENTRANS

ENTRANS (Investigating the ENvironmental impacts of TRANSformed engineered nanomaterials released from wastewater treatment plants) er et tverrfaglig fireårig prosjekt finansiert av Norges forskningsråd (Nano2021-utlysningen) og samler forskere fra miljø, materialvitenskap og materialkarakterisering, kjemi, biologi, nanotoksikologi og risikovurdering.

Figur.
Prosjektperiode
-
Finansiering
Norges forskningsråd
Involverte fra Niva
Adam David Lillicrap