Til hovedinnhold
English

Om NIVA

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er ledende innenfor vann- og miljøområdet i Norge. Vi er eksperter på økosystemer i ferskvann og i marint miljø, fra fjell, via innsjøer og vassdrag, til fjord, kyst og hav. Vi utvikler vitenskapsbasert kunnskap og løsninger på utfordringer knyttet til samspillet mellom vann og klima, miljø, natur, mennesker, ressurser og samfunn.

NIVAs viktigste innsatsområder er forskning, miljøovervåkning, utredning, rådgivning og problemløsing til støtte for beslutningstakere i både offentlig og privat sektor. Vi arbeider lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

NIVA ble etablert av myndighetene i 1958, og ble i 1986 skilt ut som en stiftelse for å sikre faglig uavhengighet fra forvaltningen. NIVA har nasjonale oppgaver gitt av Klima- og miljødepartementet.

NIVA har hovedkontor i Oslo, med regionskontorer i Bergen, Grimstad, Tromsø, Hamar og København, samt en storskala forskningsstasjon ved Solbergstrand nær Drøbak. NIVA eier forskningselskapet Akvaplan-niva med hovedkontor i Tromsø og 7 lokalkontorer i Norge og på Island. I tillegg har NIVA datterselskaper i Chile og i Kina. Totalt i NIVA-gruppen er det omtrent 450 ansatte og vi omsetter samlet for over 700 millioner kroner årlig.

NIVA har lange tradisjoner med internasjonalt forskningssamarbeid og har en bred internasjonal prosjektportefølje med en betydelig tyngde innenfor blant annet EU-forskningssystemet.

NIVA er en av medstifterne av forskningsalliansen NORIN.