Om NIVA

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

  • Forskningsstiftelse, strategi, miljøforskning, grunnlag for god miljøforvaltning, internasjonalt forskningssamarbeid
  • Hovedkontor i Oslo, fire regionavdelinger, fullskala forskningsstasjon
  • Styre oppnevnt av Klima - og miljødepartementet, Norges forskningsråd og ansatte, årsberetning og regnskap
  • Akvaplan-niva, BallastTech-NIVA, NIVA Chile, NIVA China, NIVA-tech
  • ISO-sertifisert prosjektgjennomføring, ISO-akkreditert laboratorium, GLP-sertifisert
  • Forskningsetikk, samfunnsansvar, menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø, bærekraftig utvikling
Sist oppdatert 07.03.2019