Om NIVA

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

 • Forskningsstiftelse, strategi, miljøforskning, grunnlag for god miljøforvaltning, internasjonalt forskningssamarbeid
 • Ledelse
  Administrerende direktør i NIVA er Pål Molander. For ytterligere informasjon om NIVAs ledelse og struktur, se instituttets organisasjonskart under «Om instituttet».
 • Hovedkontor i Oslo, fire regionavdelinger, fullskala forskningsstasjon
 • Styret, innstilt av en valgkomité hvor Klima- og miljødepartementet og Norges forskningsråd oppnevner medlemmer, har også tre ansattvalgte medlemmer.
 • Akvaplan-niva, BallastTech-NIVA, NIVA Chile, NIVA China, NIVA-tech
 • ISO-sertifisert prosjektgjennomføring, ISO-akkreditert laboratorium, GLP-sertifisert
 • Forskningsetikk, samfunnsansvar, menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø, bærekraftig utvikling
 • Redegjørelse for NIVAs arbeid for likestilling og mot diskriminering
 • Handlingsplan for likestilling
  NIVAs Gender Equality Plan (GEP)
 • Klynger og nettverk
  NIVA er del av en rekke klynger og nettverk innen våre ulike fagfelt.
Sist oppdatert 05.10.2022