Om NIVA

Norsk institutt for vannforskning (NIVA) er Norges viktigste miljøforskningsinstitutt for vannfaglige spørsmål, og vi arbeider innenfor et bredt spekter av miljø, klima og ressursspørsmål. Vår forskerkompetanse kjennetegnes av en solid faglig bredde, og spisskompetanse innen mange viktige områder. Vi kombinerer forskning, overvåkning, utredning, problemløsning og rådgivning, og arbeider på tvers av fagområder.

 • Forskningsstiftelse, strategi, miljøforskning, grunnlag for god miljøforvaltning, internasjonalt forskningssamarbeid
 • Ledelse
  Administrerende direktør i NIVA er Tor-Petter Johnsen. For ytterligere informasjon om NIVAs ledelse, se instituttets organisasjonskart.
 • Hovedkontor i Oslo, fire regionavdelinger, fullskala forskningsstasjon
 • Styret, innstilt av en valgkomité hvor Klima- og miljødepartementet og Norges forskningsråd oppnevner medlemmer, har også tre ansattvalgte medlemmer.
 • Akvaplan-niva, BallastTech-NIVA, NIVA Chile, NIVA China, NIVA-tech
 • ISO-sertifisert prosjektgjennomføring, ISO-akkreditert laboratorium, GLP-sertifisert
 • Forskningsetikk, samfunnsansvar, menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø, bærekraftig utvikling
 • Klynger og nettverk
  NIVA er del av en rekke klynger og nettverk innen våre ulike fagfelt.
Sist oppdatert 29.06.2021