Til hovedinnhold
English

Lokasjoner

NIVAs opererer nasjonalt og internasjonalt og har hovedkontor på Hasle i Oslo. Vi har også regionavdelinger i Grimstad, Bergen, Hamar, Tromsø og København, samt en fullskala marin forskningsstasjon i Oslofjorden.