Til hovedinnhold
English

Datterselskaper

NIVA har flere hel- og deleide datterselskaper: Akvaplan-niva, BallastTech-NIVA, NIVA Chile, NIVA China og NIVA-tech.

Akvaplan-niva AS

Akvaplan-niva AS er et forsknings- og rådgivningsfirma innen akvakultur, marinbiologi og ferskvannsbiologi. Selskapet tilbyr en rekke tjenester relatert til miljøgifter, biologi, oseanografi, kjemi og geologi. Akvaplan-niva ble etablert i 1984 og holder til i Framsenteret i Tromsø. Selskapet er heleid av NIVA.

akvaplan.niva.no

BallastTech-NIVA AS

BallastTech-NIVA AS var det første selskapet i verden som etablerte et fullskala senter for landbasert testing av utstyr for behandling av ballastvann i henhold til retningslinjene til den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO. Testsenteret ligger på NIVAs forskningsstasjon på Solbergstrand 20 km fra Oslo. BallastTech-NIVA AS er et heleid datterselskap av NIVA-tech.

ballasttech-niva.no

NIVA Chile AS

NIVA Chile AS eies 50 % av NIVA og 50 % av NIVA-tech AS. Organisasjonen tilbyr blant annet råd om vannkvalitet og vannbehandling til akvakultur-næringen i Chile.

nivachile.cl

NIVA-tech AS

NIVA-tech AS skal jobbe med kommersialisering av NIVAs kompetanse, tjenester, produkter og teknologi. I hovedsak jobber vi med kommersialisering ved å:

  • selge vår kompetanse gjennom vanlige prosjektoppdrag
  • overdra bruksrettigheter gjennom lisenskontrakter
  • kjøpe oss inn i på eiersiden i andre selskap
  • etablere nye datterselskaper for videreutvikling av NIVAs immaterielle rettigheter (IPR)

 

NIVA China AS

NIVA China ble registrert i mai 2017. Kontoret ligger i Beijing.

nivachina.com