Til hovedinnhold
English

Styre og årsrapport

Stiftelsen NIVA ledes av et styre og en administrerende direktør. NIVAs styre består av åtte styremedlemmer.

Styrets sammensetning

Styret, innstilt av en valgkomité hvor Klima- og miljødepartementet og Norges forskningsråd oppnevner medlemmer, har også tre ansattvalgte medlemmer.