Til hovedinnhold
English

Styre og årsrapport

Stiftelsen NIVA ledes av et styre og en administrerende direktør. NIVAs styre består av åtte styremedlemmer.

Styrets sammensetning

​​​​​​​Styret, innstilt av en valgkomité hvor Klima- og miljødepartementet og Norges forskningsråd oppnevner medlemmer, har også tre ansattvalgte medlemmer.