Til hovedinnhold
English

Inga Fløisand

Spesialrådgiver, Forskning
E-postadresse
inga.floisand@niva.no
Telefonnummer
+47 982 50 212
Arbeidssted
Ledergruppe
Ekstern forskerprofil
Cristin

Profil

Fløisand er siv.ing. i fysikalsk kjemi, dr. scient i atmosfærekjemi og har en mastergrad i teknologiledelse. Hun har lang erfaring som prosjektleder for store forskningsprosjekter, bred praksis fra forskningsadministrativ støtte og har vært programkoordinator for flere nasjonale forskningsprogram. Hun har jobbet i NIVA siden høsten 2015.
Hun kom fra stilling som forskningsdirektør i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) der hun blant annet hadde ansvar for koordinering av søknadsutvikling, forskningsprosjekter, vitenskapelig publisering og doktorgradsutdanning med sikte på langsiktig utvikling av instituttets kompetanse.
Hun har drøyt 15 års erfaring som forsker ved Norsk institutt for luftforskning (NILU) og har arbeidet med problemstillinger knyttet til luftforurensninger på lokal, regional og global skala. Hun har ledet arbeidet i en rekke EU-finansierte forskningsprosjekter i egenskap av koordinator, prosjektleder og arbeidspakkeleder, og deltatt som forsker.
Fløisand var ansattvalgt representant i NILUs styre i to valgperioder og styremedlem i CRIStin (Current research information system in Norway) i perioden 2010-2013. Hun er ansattvalgt representant i NIVAs styre 2020-2023.