Til hovedinnhold
English
Prosjekter

PAPILLONS

PAPILLONS’ overordnede mål er å belyse bærekraften av plastbruk i europeisk landbruk i forhold til utslipp og påvirkning av mikro- og nanoplast og deres kjemiske tilsetningsstoffer i jord. Gjennom nye anvendelser av det seneste innen analytisk kjemi, materialvitenskap, datamodellering og nanofabrikasjonsteknologier, belyser vi kilder, oppførsel og virkninger av partikler i både mikro- og nanoskala.

Landbruksåker med plast, prosjektlogo i nederste høyre hjørne
Prosjektperiode
-
Finansiering
European Commission
Totalbudsjett
83 245 614
Eksterne nettsted
papillons-h2020.eu
Kontaktperson
Luca Nizzetto

Om prosjektet

PAPILLONS vil belyse økologisk og sosioøkonomisk bærekraft av landbruksplast i forhold til utslipp og påvirkning av mikro- og nanoplast i europeisk jord. Prosjektet vil fremme kunnskap om kilder, atferd og påvirkninger gjennom tverrfaglig forskning, og bringe sammen forskere fra kjemi, materialteknikk, agronomi, jordøkologi, toksikologi og samfunnsvitenskap. Det vil forvandle den vitenskapelige kunnskapen som genereres til veiledning om spesifikke løsninger ved å bruke en multi-aktørtilnærming, som involverer aktører i landbruks- og politikksektoren og verdensledende næringer. Dette vil muliggjøre samskaping av kunnskap og gi den vitenskapelige bakgrunnen for å muliggjøre politikk, landbruk og industriell innovasjon mot bærekraftige gårdsproduksjonssystemer. 

PAPILLONS har mottatt finansiering fra EUs Horizon 2020 sitt forsknings- og innovasjonsprogram under tilskuddsavtale nr. 101000210.

Les mer på prosjektets eksterne nettsider.