Til hovedinnhold
English
Prosjekter

PAPILLONS

PAPILLONS’ overordnede mål er å belyse bærekraften av plastbruk i europeisk landbruk med tanke på utslipp og påvirkning fra mikro- og nanoplast og deres kjemiske tilsetningsstoffer i jord. Gjennom nye anvendelser av det seneste innen analytisk kjemi, materialvitenskap, datamodellering og nanofabrikasjonsteknologier, belyser vi kilder, adferd og virkninger av partikler i både mikro- og nanoskala.

Landbruksåker med plast, prosjektlogo i nederste høyre hjørne
Prosjektperiode
-
Finansiering
Horisont 2020
Totalbudsjett
83 245 614
Eksterne nettsted
papillons-h2020.eu
Kontaktperson
Luca Nizzetto

Om prosjektet

PAPILLONS vil belyse økologisk og sosioøkonomisk bærekraft av landbruksplast med tanke på utslipp av og påvirkning fra mikro- og nanoplast i europeisk jord. Prosjektet vil fremme kunnskap om kilder, adferd og påvirkninger gjennom tverrfaglig forskning, og bringe sammen forskere fra kjemi, materialteknikk, agronomi, jordøkologi, toksikologi og samfunnsvitenskap. Den vitenskapelige kunnskapen som genereres vil omarbeides til veiledning om spesifikke løsninger gjennom en multi-aktørtilnærming som involverer aktører i landbruks- og politikksektoren og verdensledende næringer. Dette vil muliggjøre samskaping av kunnskap og gi vitenskapelig bakgrunn for innovasjon i politikk, landbruk og industri på veien mot bærekraftige gårdsproduksjonssystemer. 

PAPILLONS har mottatt finansiering fra EUs Horizon 2020 sitt forsknings- og innovasjonsprogram under tilskuddsavtale nr. 101000210.

Les mer på prosjektets eksterne nettsider.