Til hovedinnhold
English

Sverre Hjelset

Overingeniør
E-postadresse
sverre.hjelset@niva.no
Telefonnummer
+47 452 82 397
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Miljøgifter

EKSPERTISEFELT

Profil

Sverre har jobbet med mikroplast/plast siden 2019, med hovedfokus på både feltarbeid og loboratoriearbeid som metodeutvikling, prøveopparbeiding og analyse. Han har mange ansvarsområder tilknyttet Norges nasjonale overvåkningsprogram av mikroplast: Mikronor. I denne rollen har han ansvar over feltarbeid, prøveopparbeiding og analyser av de forskjellige prøvetypene, inkludert ferskvann, saltvann, renseannlegg, høy volum, urbant vann og biota prøver. Sverres akademiske bakgrunn er en bachelor i biologi og mastergrad i toksikologi og miljøkjemi. Han har også erfaring med å jobbe med eDNA.