Til hovedinnhold
English

Elena Martinez-Frances

Overingeniør
E-postadresse
elena.martinez@niva.no
Telefonnummer
+47 457 78 489
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Miljøgifter

Profil

Elena jobber som forskningsassistent i NIVA, og har en master i kjemi med fokus på miljøkjemi fra Universitetet i Oslo, og en 5-årig bachelor i miljøvitenskap fra Universitet i Cordoba, Spania. Hun skrev masteroppgave om organisk materiale og kvikksølv i samarbeid med NIVA i 2016 og 2017.

De siste årene har hun jobbet med flere nasjonale og internasjonale prosjekter innen flere vitenskapsområder i NIVA, blant annet mikroplast (MIKRONOR, EUROqCHARM, WEPAL/QUASIMEME/NORMAN, PAPILLONS eller NANOCARRIERS), behandling mot lakseparasitten gyrodaktylus salaris (Gyroklor) og mikroalger (NordAqua). I tillegg har hun jobbet med rutineanlyser for kvikksølv og gjeller.

For tiden jobber hun med mikroplast-metodeutvikling, prøvebehandling og analyser av mikroplast i vann, sedimenter og biota med pyrolysis-GCMS og µFTUR. Hun har også utviklet formuleringer for mikroplastreferansematerialer brukt i prosjekter i NIVA og i internasjonale interlaboratoriestudier.

Dessuten har hun bred erfaring på laboratoriet, spesielt med ulike analytiske teknikker som µFTIR, pyrolysis-GCMS, CVAFS, ICPMS, IC, UV/VIS spektroskopi og spektrofluorometri, blant annet. I tillegg har hun også deltatt og koordinert flere interlaboratoriske sammenligningsstudier innen ulike felt, som mikroplast, narkotikabruk eller tungmetaller i vann.