Til hovedinnhold
English
Seksjoner

Internasjonalt miljø og utvikling

NIVAs seksjon for internasjonalt miljø og utvikling arbeider med løsninger på komplekse miljøproblemer, lokalt, nasjonalt og globalt. Vi jobber tverrfaglig, kvalitativt og kvantitativt og kobler samfunnsvitenskapelige og naturvitenskapelige metoder for å skape holistiske analyser og løsningsforslag.   

Vår seksjon deltar i mange av prosessene knyttet til internasjonale konvensjoner som skal bidra til å løse klima- og naturkrisen. Vi bidrar med relevant kunnskap inn mot utformingen av nasjonal og internasjonal politikk, og studerer hvilken kunnskap som benyttes og forstås i forskjellige kontekster. 

Nøkkelaktører utenfor forskningssektoren, mange med praktisk erfaring fra avfallshåndtering, forvaltning, og bruk av naturressurser, har ikke alltid en plass ved forhandlingsbordet. Samtidig innehar de kompetanse og relasjoner som er sentrale for å løse klima- og miljøproblemer lokalt og globalt. For å endre atferd og systemer som skader miljøet og fører til klimaendringer, bruker vi forskningsbaserte metoder for å få ulike aktører til å samarbeide, på tvers av sektorer, landegrenser og fag. 

Seksjonen har bred og tverrfaglig kompetanse på forurensing, spesielt innenfor tematikk knyttet til ulike aspekter av plastforurensning, fra makro- til mikroplast. Seksjonen har også prosjekter på klima og marin forvaltning.   Vi arbeider metodisk med kompetanseheving, med skjæringspunktet mellom forskning og politikk og med å involvere interessenter i forskning og utvikling.