Til hovedinnhold
English
Members of the Scientists’ Coalition in front of “The Tap”, an art installation created by Canadian artist Ben Von Wong.
Nyheter

Litt nærmere en slutt på plastforurensningen

23.-29. april i år møttes verdens land i Ottawa for å fortsette forhandlingene om en global traktat for å få slutt på plastforsøpling. Forskere fra NIVA er del av et nettverk av 350 forskere som deltok i forhandlingene.

Publisert:

Mot slutten av 2024 kan verden få en internasjonal avtale mot plastforsøpling. Forhandlingene som nettopp ble avsluttet i Ottawa, kan blant annet få betydning for hvor mye og hva slags plast som kan omsettes på nasjonale og internasjonale markeder.

Christoffer Grønstad, prosjektleder i NIVA, var til stede i Ottawa hele uka som observatør og sekretariatsleder for den IKHAPP-/NIVA-ledede Forskerkoalisjonen for en effektiv plastavtale.

I den første forhandlingsrunden om plastavtalen i Uruguay i 2022 deltok bare fem forskere fra Forskerkoalisjonen. Koalisjonens tilstedeværelse og innflytelse har økt betraktelig siden den gang, og i denne runden deltok så mange som 60 medlemmer av Forskerkoalisjonen.

Mange av landene som var til stede i Ottawa, ga uttrykk for at det er viktig at forhandlingene bygger på den beste tilgjengelige vitenskapen.

- Det er et klart behov for uavhengig vitenskapelig informasjon i forhandlingene. Særlig små delegasjoner fra utviklingsland trenger støtte fra forskere for å kunne vurdere ulike forslag til avtaletekst, sier Christoffer.

Medlemmer av Forskerkoalisjonen hadde utallige møter og samtaler med slike små delegasjoner, samt med europeiske og andre vestlige delegasjoner i løpet av den uka de var tilstede i Ottawa.

Rettferdig omstilling

I tillegg til møter med medlemsland og delegasjoner, holdt medlemmer av Forskerkoalisjonen innlegg på seminarer og lignende arrangementer i regi av FN og andre interessenter.

Emmy Nøklebye, forsker i NIVAs seksjon for internasjonalt miljø- og utviklingsarbeid, holdt for eksempel en presentasjon som knyttet NIVAs forsknings- og samarbeidsprosjekter i Asia til diskusjonene om avtalepunkter som rettferdig omstilling og utvidet produsentansvar.

- Plastavtalen må sikre rettferdig omstilling for samfunn som rammes uforholdsmessig hardt av plastforurensning, sier Emmy. Det er viktig at menneske- og arbeidstakerrettigheter ivaretas og at rettferdig og meningsfull deltakelse er sikret når så mange ulike land sammen skal utforme løsninger på plastforurensningen.

Emmy trekker særlig fram NIVAs kapasitetsbyggingsprosjekter i Asia. Disse prosjektene gir relevant kunnskap om hvordan rettferdig omstilling og utvidet produsentansvar kan implementeres i land og samfunn der avfallshåndteringen i høy grad utføres av arbeidere i uformell sektor.

Emmy Nøklebye presenting in an event on just transition.
Emmy Nøklebye presenting in an event on just transition. Photo: Trisia Farrelly

Fortsatt langt fra en avtale

Utgangspunktet for de ukelange forhandlingene i Ottawa var et 70 sider langt såkalt «Zero Draft» til det som skal bli den globale avtalen.

Store deler av uka gikk med til å utforme denne teksten og til å diskutere deler av den linje for linje.

Til tross for svært lange dager (og netter) er mye fortsatt uklart, særlig når det gjelder hvor ambisiøs avtalen skal være. Fortsatt gjenstår flere tusen tekstpassasjer som det vil bli vanskelig å enes om innen fristen, som er satt til slutten av året.

Blant de vanskelige spørsmålene som fortsatt er ubesevarte, er hvorvidt avtalen skal sette kvantifiserte mål (for eksempel for redusert produksjon av plast), om den skal utestenge visse produkter fra markedet, og om helsekriterier og de ulike typene mikroplast, nanoplast og kjemikalier som brukes i plastprodukter, skal være sentrale elementer i avtalen.

Det ble også brukt mange timer på å diskutere prosedyrer. Et skritt i riktig retning ble tatt da det ble oppnådd enighet om arbeid mellom sesjonene, noe partene ikke har klart å bli enige om i tidligere sesjoner. I tillegg lovet lederen for forhandlingsprosessen, ambassadør Luis Vayas Valdivieso, at observatører vil bli inkludert i arbeidet mellom sesjonene før den avsluttende forhandlingsrunden i Sør-Korea i november.

NIVAs prosjekter og forskere informerer forhandlingene

Norge har spilt en viktig rolle i forhandlingsprosessen. NIVAs deltakelse er muliggjort gjennom prosjektene PlasticTreaty (finansiert av Norad) og INOPOL (finansiert av den norske ambassaden i New Delhi).

NIVAs rolle som vertskap for sekretariatet til Scientists' Coalition for an Effective Plastics Treaty er også muliggjort gjennom PlasticTreaty-prosjektet.

Sist oppdatert