Til hovedinnhold
English
Prosjekter

PlasticTreaty

Prosjektets overordnede mål er å bidra til at den nye globale avtalen for å bekjempe plastforurensning blir effektiv, og at den tar hensyn til behovene og omstendighetene i utviklingsland og overgangsøkonomier. Blant annet støtter prosjektet en uavhengig koalisjon av forskere som arbeider for at avtalen skal baseres på oppdatert og uavhengig forskning.

Om prosjektet

I mars 2022 vedtok FNs miljøforsamling (UNEA) en resolusjon om å utvikle en bindende global avtale mot plastforurensning, også kalt den globale plastavtalen. For at en slik avtale skal bli effektiv og rettferdig, er det viktig at alle sektorer og land – inkludert akademia, sivilsamfunn og myndighetsrepresentanter fra land i Afrika, Asia og Stillehavsregionen – deltar og blir hørt i forhandlingene om utforming av avtalen. Avtalen skal være ferdigforhandlet i slutten av 2024. 

PlasticTreaty-prosjektet har følgende mål: 

  • Økt kapasitet for sivilsamfunnsaktører til å delta i forhandlingsprosessen fram mot en avtale og til å engasjere seg aktivt overfor nasjonale myndigheter i denne prosessen. 

  • Delegasjoner fra Afrika, Asia og Stillehavsøyene inntar ledende roller under forhandlingene og får mulighet til å utvikle og forsvare sterke posisjoner som gjenspeiler deres behov og ulike situasjoner. 

  • Legge til rette for å utveksle informasjon med, innhente informasjon fra og eventuelt påvirke delegasjoner fra land som er særlig sentrale for å forhindre plastforurensning. 

  • Et nettverk av vitenskapelige eksperter, the Scientists’ Coalition for an Effective Plastics Treaty, er opprettet og leverer kunnskap til regjeringsdelegasjoner og sivilsamfunnsaktører gjennom forhandlingprosessen. 

NIVA leder prosjektet på vegne av prosjektpartnerne. Gjennom IKHAPP fungerer NIVA også som sekretariat for forskerkoalisjonen.