Til hovedinnhold
English
Prosjekter

IKHAPP - International Knowledge Hub Against Plastic Pollution

IKHAPP er en kunnskapsplattform som formidler forskning om tiltak mot plastforurensning globalt. 

IKHAPP logo and a globe on dark background

Om prosjektet

IKHAPP (internasjonal kunnskapsplattform mot plastforurensning) jobber med å sammenstille, analysere og formidle kunnskap som kan bidra til effektive løsninger på plast i havet.

Plastforurensning og marin forsøpling er en av de største globale utfordringene i vår tid, og har store negative konsekvenser for naturmangfold, livet i havet, og menneskers helse og livskvalitet. IKHAPP samler forskere og eksperter fra ulike fagområder som er engasjert i å arbeide for å få slutt på den stadig økende mengden plast i naturen.

Her finner du IKHAPP

Hva er IKHAPP? 

IKHAPP er en kunnskapsplattform for forskning og informasjon om konsekvensene av plastforurensning og ulike tekniske og politiske. Målet er å bidra til å sammenstille og formidle fagfellevurdert, vitenskapelig kunnskap på en tydelig måte innenfor et felt hvor det finnes store mengder fragmentert informasjon og mange ulike interesser.

Utviklingen skjer raskt, og det haster å få på plass løsninger. Da er det særlig viktig at vitenskapen også ligger til grunn for hvilke tiltak og virkemidler som tas i bruk. IKHAPP ønsker å bidra konstruktivt med å inspirere til handling og bidra til gode beslutninger. 

Hvem er med i IKHAPP? 

IKHAPP ble opprettet i 2021 som en del av ASAP-prosjektet (Asian Scientific Alliance for Plastic Pollution and Value Network Management) som ledes av NIVA og er finansiert av Norges Forskningsråd. Partnerne som samarbeider om IKHAPP er NIVA, kunnskapsbedriften innen marin forsøpling SALT, kommunikasjonssenteret GRID-Arendal og det indiske miljøkonsulentfirmaet Mu Gamma Consultants

De siste årene har nettverket og plattformen vokst raskt, og i dag samarbeider IKHAPP med flere internasjonale aktører som FNs bosetningsprogram (UN-Habitat), FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) og det tyske bistandsdirektoratet GIZ. 

I 2022 ble FNs miljøforsamling enige om å starte forhandlingene om en internasjonal plastavtale innen utgangen av 2024. Her legger IKHAPP til rette for kunnskapsbaserte beslutninger ved å fasilitere ‘Scientists’ Coalition for an Effective Plastics Treaty’. Dette er en plattform med en egen "help desk" der forskere kan svare på spørsmål fra forhandlerne og bidra med kunnskap inn i prosessen.

logoer
IKHAPP-partnerne består av NIVA, SALT, GRID-Arendal og Mu Gamma Consultants.

Hvordan jobber IKHAPP? 

IKHAPP formidler kunnskap ved å publisere sammendrag av vitenskapelige artikler, nyheter og historier skrevet av forskere om sitt arbeid. På nettsiden deles informasjonen inn etter ulike tema, med særlig fokus på fem temaene landbruksplast, uformell sektor, oppryddingsteknologi, ASEAN-landene og forhandlingene for en internasjonal plastavtale. 

I tillegg gir IKHAPP ut egne publikasjoner, et nyhetsbrev og arrangerer webinarer for å legge til rette for kunnskapsdeling og diskusjon. IKHAPP deler særlig relevante vitenskapelige artikler i et eget nettbibliotek, og jobber med å gjøre interaktive datamodeller som kan brukes for å beregne for eksempel mikroplastutslipp tilgjengelige for alle.