Til hovedinnhold
English

Diya Chakravorty

Forskningsassistent
E-postadresse
diya.chakravorty@niva.no
Telefonnummer
+47 477 46 291
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Vann og samfunn

Profil

Diya er utdannet miljøøkonom og jobber som forskningsassistent i NIVAs seksjon for Vann og Samfunn. Hun er involvert i flere EU Horizon-prosjekter fokusert på økosentrisk forvaltning for bærekraftig fiskeri og sunne marine økosystemer (EcoScope), å fremme investeringer og analysere økonomisk ytelse av naturbaserte løsninger for klimatilpasning og risikoreduksjon (Invest4Nature), og gjenoppretting av marine og kystnære økosystemer (Atlantic-Arctic Agora). Hun er også involvert i andre internasjonale initiativer som International Knowledge Hub Against Plastic Pollution (IKHAPP) og ASEAN-GIZ-prosjektet "Reduser, Gjenbruk og Resirkuler for å Beskytte Marine Miljøer og Korallrev" (3RproMar). Diya har ekspertise i økonomisk modellering, ressursøkonomi, kvantitativ og kvalitativ dataanalyse, samfunnsøkonomiske vurderinger, statistisk analyse med R, systematiske litteraturstudier, kommunikasjon, og prosjektledelse. Diya har en MPhil i miljø- og utviklingøkonomi fra Universitetet i Oslo, hvor masteroppgaven hennes fokuserte på ambisjoner i strategiske klimaavtaler. Hun kalibrerte en kvantitativt en spillteoretisk modell for å analysere utslippsmål og deltakelsesgrad i Paris-avtalen. Hun har mer enn 5 års arbeidserfaring innen arrangementer og forretningsinnsikt, hovedsakelig som konferanseproduksjonsleder i Marcus Evans Group. Her forsket og kuraterte hun profesjonelle konferanser for markedet i Australia og New Zealand.