Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Blueprint For Atlantic-Arctic Agora On Cross-Sectoral Cooperation For Restoration Of Marine And Coastal Ecosystems And Increased Climate Resilience Through Transformative Innovation (A-A Agora)

Arctic Atlantic Agora (A-A AGORA) skal være et fyrtårn for å beskytte og restaurere økosystemer og biodiversitet i arktiske og atlantiske kystområder.

Prosjektperiode
-
Finansiering
EU (Horizon)
Totalbudsjett
3 562 000
Eksterne nettsted
a-aagora.eu
Forskningsseksjon
Marinbiologi

Om prosjektet

A-A Agora skal demonstrere hvordan innovasjon, økosystem-basert forvaltning og naturbaserte løsninger kan bidra til bærekraftig omstilling i tre kystområder:

  • Det arktiske øyriket, Norge
  • County Cork, Irland
  • Centro Region, Portugal

Basert på erfaringene fra de tre demo-områdene skal det lages en oppskrift (blueprint) for å beskytte og restaurere økosystemer og biodiversitet, som kan benyttes av andre kystområder i det arktisk-atlantiske området. EU ønsker at disse fyrtårnprosjektene i størst mulig grad skal defineres av kystsamfunnene og legger derfor opp til stor grad av lokal involvering i prosjektaktivitetene.