Til hovedinnhold
English
Nærbilde av rød kråkebolle med blåskjell.

Bærekraftig kyst

Kysten er et av verdens mest produktive økosystemer og rommer enorme muligheter, for både næring og løsninger på klima- og naturkrisen. Utfordringen er å restaurere, bevare og utvikle økosystemene langs kysten best mulig. 

Norge har verdens nest lengste kystlinje, og nærmere seks ganger mer areal i havet enn på land. Havet og kysten rommer enorme ressurser, og næringer som olje og gass, fiskeri og havbruk, turisme og energiproduksjon springer ut av disse ressursene. Og dette er bare begynnelsen, i framtiden vil mange nye havnæringer vokse fram. 

De marine økosystemene langs kysten, slik som tareskog og ålegressenger, blir ofte omtalt som blått karbon. Disse er uslåelige på fangst og lagring av CO2, men de er også sårbare systemer som vi må forvalte, bevare, og restaurere på beste vis. Vi må redusere utslipp og forhindre forurensing, i tillegg til å bremse oppvarmingen av havet. Overvåking er en viktig nøkkel i dette arbeidet. Gjennom overvåking kan vi fange opp uønsket påvirkning tidlig og få kunnskap om langsiktige klimaendringer. 

Å ha en bærekraftig forvaltning av kysten vår er av enorm betydning. Det kan få ned klimaavtrykket, bevare det biologiske mangfoldet, ivareta matsikkerhet, beskytte mot erosjon og stormer og skape nye næringsmuligheter. 

Dette kan NIVA bidra med 

Vår ekspertise inkluderer: 

 • Norges største botaniske miljø både for ferskvann og hav, med ekspertise på planteplankton, begroingsalger, og vannplanter. 
 • Den blå skogens økologi (organismer og økosystemer knyttet til tang, tare, ålegress og saltmarsker) 
 • Oseanografi og biogeokjemi 
 • Modellering, både av habitat og kystøkosystemer med ulik kompleksitet 
 • Miljøovervåkning 
 • Sensorbasert overvåkning, NIVA er vertskap for to nasjonale infrastrukturer for droner og FerryBox 
 • Akvakultur 
 • Land-hav interaksjoner 
 • Kystforvaltning og havrett 
 • Økosystemtjenester 
 • Naturbaserte løsninger og restaurering 
 • Vanndirektivet og økologisk tilstand i kystvann 
 • Vitenskapelig dykking 

Hvorfor jobber NIVA med bærekraftig kyst? 

FNs konvensjon om biologisk mangfold gir føringer for hvordan verdenssamfunnet skal forvalte naturressursene. Dette gjenspeiles i NIVAs faglige virksomhet. Kunnskap om biologisk mangfold er et viktig redskap for å overvåke tilstanden til miljøet. Gjennom EUs vanndirektiv er Norge for eksempel forpliktet til å rapportere miljøtilstand basert på biologiske forhold. 

I tillegg til å forske på den kystens økosystemtjenester og rolle som klimaaktør, undersøker vi hvordan nøkkelarter påvirker hverandre og økosystemenes tilstand. 

Ta kontakt med oss om du vil vite mer om hva vi kan bidra med på dette området. 

Se relaterte publikasjoner til: Blå skog