Til hovedinnhold
English
Fisk

Akvakultur

Havets ressurser blir stadig viktigere. Da er det avgjørende at vi forvalter dem fornuftig. 

I 2060 er vi flere enn 10 milliarder mennesker på jorda, om FNs befolkningsfremskrivninger slår til. Men hvordan skal vi klare å mette alle disse når vi vet at tilgangen på dyrkbar matjord blir stadig dårligere? 

Det er her havet og de marine proteinene kommer inn. Vi høster allerede av havets ressurser gjennom både villfiske og akvakultur. Potensialet for vekst er stort, særlig innen akvakultur – som omfatter oppdrett og dyrking av fisk, skalldyr, tang og tare. Det er imidlertid helt avgjørende at denne veksten skjer på en bærekraftig måte. 

For å utvikle næringen i riktig retning, må vi legge mer vekt på sirkulær økonomi, god fiskevelferd, redusert miljøpåvirkning, ny teknologi og nye arter. Dyrking av mikro- og makroalger og andre lavtrofiske arter (arter som er lavt i næringskjeden) øker i omfang, og NIVA bidrar både på dyrking og på å sikre god forvaltning av disse nye oppdrettsartene.

Våre akvakulturtjenester

Vi tilbyr en rekke tjenester innenfor akvakultur – og deltar også i flere forskningsprosjekter langs hele verdikjeden. NIVA kan derfor være en nyttig partner innen forskning, rådgivning og utredning av problemstillinger knyttet til etablering, drift og videreutvikling av virksomheter. 

Hvorfor jobber NIVA med akvakultur? 

Verden trenger en grønn omstilling som tar hensyn til naturens tålegrenser. Akvakulturnæringen er av stor økonomisk betydning for Norge, og har en viktig rolle i global matproduksjon. Videre vekst forutsetter imidlertid at næringen klarer å styrke sin egen bærekraft. For oss i NIVA er det sentralt å kunne bidra til at våre felles vannressurser som blir brukt til akvakultur, blir benyttet optimalt og med minst mulig negativ effekt for miljøet. 

Ta kontakt om du ønsker å bruke våre tjenester, eller bare vil vite mer om hva vi kan tilby. 

NIVA-gruppen har flere heleide datterselskaper med solid kompetanse innenfor akvakultur. Akvaplan-niva er det største, og har en stor akvakulturportefølje både innenfor rådgiving og FoU. I en rekke av våre prosjekter samarbeider vi tett med Akvaplan-niva.

Besøk gjerne nettsidene til Akvaplan-niva for mer informasjon.

Flere akvakulturtjenester

For detaljer om produkter og mer informasjon om NIVAs akvakulturtjenester, se akvakulturniva.com.

Se relaterte publikasjoner til: akvakultur