Til hovedinnhold
English
Seksjoner

Akvakultur

Med sin faglige bredde, helhetlige tilnærmingsmåte og gode analyseferdigheter, er NIVA, sammen med datterselskapene Akvaplan-niva og NIVA Chile, nyttige partnere innen forskning, rådgivning og utredning av problemstillinger knyttet til etablering, drift og videreutvikling av akvakulturnæringen. 

Seksjonen har akademisk tyngde kombinert med god kjennskap til akvakulturnæringen. Vi har faglig bredde og samarbeider godt på tvers både innenfor seksjonen og med NIVAs øvrige ekspertise. Vi har en tverrfaglig og praktisk rettet arbeidsform, en helhetlig tilnærmingsmåte, gode analysefasiliteter og akkreditert laboratorium. 

Vi jobber tett sammen med næringsaktører, forvaltning og andre forskningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt, for å fremme en bærekraftig akvakulturnæring. NIVA bidrar til at den delen av våre felles vannressurser som avsettes til akvakulturformål benyttes best mulig, med minst mulig negativ effekt for miljøet. 

Seksjonens eksperter overvåker og forbedrer vannkvalitet og fiskevelferd og utvikler nye metoder for vannbehandling.  Vi bistår ved akutt fiskedød i både settefisk- og matfiskanlegg og gir råd knyttet til behandling av fisk i lukkede systemer. 

Vi bruker moderne overvåkningsmetoder og gir råd om plassering og bruk av avløp. Seksjonen tilbyr kurs i fiskevelferd, vannkvalitet og RAS.