Til hovedinnhold
English

Stephanie Delacroix

Ballast-test Facility Manager
E-postadresse
stephanie.delacroix@niva.no
Telefonnummer
+47 936 17 109
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Akvakultur

Profil

Stephanie Delacroix er ansatt som forsker ved seksjon for Akvakultur og NIVAs ballast testing lab leder. Hun har over 15 årserfaring som prosjektleder hos NIVA for typegodkjenning av vanndesinfiseringsteknologi både i ferskvann, brakkvann og sjøvann innen ballastvann og biofouling (land-basert og skiptesting), akvakultur (inntaksvann/utslipsvann desinfisering ved både land-basert fiskeoppdrett og brønnbåt, lakselusbehandling), klimaendring (sjøvann forsuring tiltak), gas&olje industri (produksjonsvann desinfisering, rør biofouling og korrosjon) og andre industrielle områder iht nasjonale og internasjonale regelverk (Norsk vannforskrift, IMO, USCG, ISO, osv.). Stephanie har tidligere vært mikrobiologiingeniør/ kvalitetsleder i Bama Industri, mikrobiologisk laboratorie i Lier (ISO 17025 og ISO 9000). Hun har bl.a. hatt prosjektengasjement ved Degremont industri i Paris innen renseteknologi for mikrobiologisk avløpsvann, Nasjonalmuseet for Naturhistorie i Paris innen biologisk renseteknologi av innsjø og basseng, et forskningslaboratorium innen optimalisering av marin mikroalgedyrkingsteknologi for AHA-dannelse målt med HPLC for kosmetikk næring, politilaboratoriet TOXLAB i Paris innen toksikologi samt ved Fransk Petroleumsinstitutt innen mikrobiologisk nedbryting av diesel.