Til hovedinnhold
English

Stephanie Delacroix

Ballast-test Facility Manager
E-postadresse
stephanie.delacroix@niva.no
Telefonnummer
+47 936 17 109
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Akvakultur

EKSPERTISEFELT