Til hovedinnhold
English

Erik Höglund

Seniorforsker, ph.d.
E-postadresse
erik.hoglund@niva.no
Telefonnummer
+47 988 87 858
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Akvakultur

EKSPERTISEFELT