Til hovedinnhold
English

Bibiana Gomez Crespo

Forsker, ph.d.
E-postadresse
bibiana.crespo@niva.no
Telefonnummer
+47 406 70 576
Ekstern forskerprofil
Cristin
Forskningsseksjon
Akvakultur

Profil

Jeg har en doktorgrad i biologisk oseanografi med fokus på planteplanktonøkologi og skadelig algeoppblomstring fra University of Vigo (Spania). Jeg tok min første Post doc på Woods Hole Oceanographic Institution i USA, der studerte jeg dinoflagellat cyster og blomstringer. Min andre Post doc var på Institut de Ciencies del Mar (ICM-CSIC) i Barcelona (Spania) hvor jeg fikk erfaring med marin bakterieøkologi og "high throghput" sekvenseringsteknikker. Senere jobbet jeg ved Uni Research AS i Bergen (Norge) forskning og utvikling knyttet til dyrking av mikroalger, optimalisering og oppskalering og produksjon av mikroalgenbiomasse til industriell og kommersiell bruk. Samtidig var jeg også ansvarlig for algesamlingen ved Universitetet i Bergen (UiB) i en kort periode. På NIVA jobber jeg i akvakulturavdelingen hvor jeg analyserer den taksonomiske sammensetningen av mikroalgeprøver samlet inn ved oppdrettsanlegg og fra forskningsprosjekter. Jeg er også involvert i sirkulærøkonomiske prosjekter knyttet til bruk av mikroalger/alger til avløpsrensing.