Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Algeco

ALGECO skal levere et nytt paradigme for bioøkonomi for norske avløpsrenseanlegg. Vi tar sikte på å omdanne kommunalt renset avløpsvann fra avfall til algebaserte produkter ved å utvikle og implementere innovative, kostnadseffektive og levedyktige algeteknologier.

Om prosjektet

ALGECO er et forskningsprosjekt som tar i bruk alger for å redusere utslipp fra norske avløpsrenseanlegg. Med kostnadseffektive løsninger kan algene bli til nye produkter, og dermed bidra til starten på en sirkulær økonomi i avløpssektoren.

Algeteknologi kan bidra til å løse en stor utfordring, nemlig utslipp av næringsstoffer fra renseanlegg.  Dette er ressurser som kunne vært utnyttet til andre formål, men som i stedet forsvinner ut med vannet. Til tross for at avløpsvannet vårt renses, slippes i dag store mengder næringsstoffer ut i naturen igjen. Det kan føre til giftige algeoppblomstringer og til overgjødsling som ødelegger leveforholdene for andre arter på grunn av oksygensvikt og nedslamming.

Ved å bruke alger som lever av næringsstoffene i avløpsvannet inne i anlegget, kan mengden næringsstoffer som slippes ut i fjorden reduseres kraftig. Det kan bidra til målet om «null utslipp» fra norske renseanlegg. I ALGECO tester vi dette ved å dyrke ulike algearter i avløpsvann fra Norges største renseanlegg Veas.

Vi jobber også med å utvikle nye produkter av algene, slik at de kan bli til for eksempel gjødsel som kan brukes i hager og landbruk. Dermed har prosessen ingen avfallsprodukter. Lykkes vi med å gjøre dette pilotprosjektet lønnsomt også i større skala, kan det bli starten på et ekte grønt skifte i norske avløpsanlegg. 

Norge har som ambisjon å gå foran i utviklingen av en grønn sirkulærøkonomi der ressursene utnyttes bedre. ALGECO kan bidra til disse målene ved å ta i bruk ny kunnskap for å utvikle grønne, kostnadseffektive løsninger i norske avløpsanlegg. Les mer om prosjektet og samarbeidspartnerne her.