Til hovedinnhold
English
Seksjoner

Mikroalger

Seksjonen bygger bro mellom grunnleggende kunnskap og teknologi, industri, interessenter og forbrukere.

NIVAs ekspertteam på mikroalger samler et bredt spekter av ekspertise – fra økologi, biologi, taksonomi til (bio-)kjemi og anvendt bioteknologi. På tvers av disipliner har seksjonen utviklet en kostnadseffektiv kobling mellom screening av mer enn 2000 NORCCA-stammer på laboratorienivå og ytterligere vekstoptimalisering og lavkost pilotdyrking ved FoU-anlegget på Solbergstrand. 

Seksjonen retter seg mot forskning, utvikling og implementering av mikroalgedyrking som en løsning for næringsrik avfallsstrømutnyttelse og konvertering til biomasse. 

Utnyttelsen av mikroalgebiomasse som en essensiell bioaktiv komponent for mat, fôr, nærings- og farmasøytiske produkter, kosmetikk og biodrivstoff er en prioritet for gruppen. 

Seksjonen jobber med bærekraftig næringsutvikling, forbedrer bærekraften til ulike bransjer og verdikjeder, og bidrar dermed til den grønne omstillingen. De nåværende pågående prosjektene inkluderer med industrielle partnere og ivaretar dere deres tekniske behov og kommersielle interesser. 

NIVA har en lang tradisjon innen mikroalgeforskning. Mikroalgeseksjonen bruker NORCCA som en kjerneressurs, og investerer i belastningsisolering, identifikasjon, vekstoptimalisering og endelig bruk. For tiden tilbyr NORCCA tilgang til over 2000 svært forskjellige algestammer, hovedsakelig samlet i Norden.