Til hovedinnhold
English
Prosjekter

LOCALITY

LOCALITY skal utvikle nye løsninger for å bruke næringsrikt industrielt avløpsvann og vann fra Østersjøen og Nordsjøen til å dyrke alger ved hjelp av lokalt tilgjengelig infrastruktur og omdanne dem til innovative produkter (vannfôrtilskudd, biostimulanter/gjødsel, proteinalternativer, næringsmidler, tekstiltilsetningsstoffer).

Beholder med grønt innhold
Prosjektperiode
-
Finansiering
Horizon Europe
Eksterne nettsted
locality-algae.eu
Forskningsseksjon
Mikroalger

Om prosjektet

LOCALITY-prosjektet (101112884) ble finansiert under utlysningen HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-06 (Lighthouse in the Baltic and the North Sea basins – bringing sustainable algae-based products and solutions to the market).

LOCALITY er et fireårig innovasjonsprosjekt med et budsjett på 9,8 millioner euro og samler 27 partnere fra 14 forskjellig land. Hovedmålet med prosjektet er å utvikle sirkulære og bærekraftige verdikjeder som knytter sammen viktige industriaktører for å stimulere samskaping og bringe nye og innovative algebaserte produkter til det regionale og globale markedet, samtidig som Europas akvatiske økosystemet beskyttes og gjenopprettes.

LOCALITY legger grunnlaget for at markedet kan ta i bruk innovative, sosialt ansvarlige og bærekraftige mat-, fôr-, landbruks- og tekstilprodukter som er laget av algebiomasse og ingredienser fra sidestrømmer, samt fra Østersjøen og Nordsjøen.

I tillegg vil prosjektet demonstrere de sosiale og økonomiske fordelene, definere kommersialiseringsstrategier og sikre aksept hos forbrukere og markedet. Konsortiet vil formidle prosjektresultatene, de utviklede teknologiene og produktene til relevante interessenter og på den måten bidra til at slike sirkulære økosystemet blir den nye normalen.  

Prosjektet er basert på nye tilnærminger og innovative produkter som involverer lokale aktører og internasjonale markeder. Konsortiet er fullstendig markedsorientert, med industripartnere som tar for seg alle verdikjeder. Styrking av verdikjeden, forbrukernes oppfatning og aksept, overvinning av regulatoriske og teknologiske barrierer, forretningsmodeller og utvikling av markedsstrategier er sentrale komponenter i LOCALITY. De ferdigutviklede produktene vil få en sterk posisjon på det europeiske markedet i årene som kommer.

Prosjektfigur
Sirkulære verdikjeder