Til hovedinnhold
English
Beholder med grønt væske
Nyheter

Mikroalger – viktige ingredienser i det grønne skiftet

Mikroalger er en fornybar ressurs. De absorberer CO2 mens de vokser og reproduserer seg selv i raskt tempo. Det er på tide å ta dem i bruk.

Publisert:

− Mikroalger har et enormt potensial. I EU-prosjektet LOCALITY skal vi få fart på dyrkingen deres og ta dem i bruk, sier prosjektleder og forskningsleder i NIVA, Margarida Costa.

Sirkulær alkymi

LOCALITY-prosjektet skal pågå i fire år. 27 partnere fra 12 land skal utvikle sirkulære og bærekraftige verdikjeder og koble sammen industrielle aktører for å utvikle nye algebaserte produkter for markedet. Og de må gjøre dette på en måte som beskytter og gjenoppretter akvatiske økosystemer.

− Vi sier at prosjektet skal gjennomføre sirkulær alkymi, gjennom innovativ bruk av overskuddsnæringsstoffer i det vi kaller problemvann − avløpsvann – og overgjødslede havområder som Østersjøen, sier NIVAs administrerende direktør Pål Molander.

NIVAs fordeler

Det er to vesentlige grunner til at NIVA er klare til å gå foran i dyrking av mikroalger: Den ene er at vi sammen med Universitetet i Oslo har en stor algesamling, NORCCA, som vi har bygget opp siden 1960-tallet.

− Samlingen er gull verdt. Den inneholder mer enn 2000 arter. Nå er tiden inne for å ta den i bruk sammen med industrien og muliggjøre verdiskaping, sier forskningsdirektør i NIVA, Mari Moren.

Den andre viktige grunnen til at NIVA kan påta seg rollen som mikroalgepioner er at instituttet har pilotdyrkingsanlegg i NIVAs Solbergstrand stasjon.

− Så langt har vi utført mange miljøstudier med våre algeprøver. Det er ikke før nå vi utnytter dem kommersielt, sier prosjektleder Costa.

Reproduserer seg selv

Det som gjør mikroalger mer interessante enn andre planter er at de reproduserer seg selv, og dette i raskt.

− Det betyr at vi kan dyrke alger i høyt tempo. Når vi i tillegg vet at de kan brukes til mange ulike produkter, tror vi at dette prosjektet vil skape nye, miljøvennlige muligheter for partnerne som deltar, sier Costa.

Økonomi er flaskehalsen

Som med andre innovasjoner er økonomien en flaskehals for oppdrett av mikroalger.

− Mens vi har jobbet med å foredle høyere planter i mange år, er dette et nytt område. Spirulina, som brukes i mat, er et unntak. Vi begynte å dyrke denne algen i forrige århundre, og vi optimaliserer den fortsatt.

For å få fart på dyrkingen skal forskerne optimalisere vekstforholdene. I LOCALITY vil stammevalg og kulturoptimalisering være skreddersydd for å passe nedstrømsbruken, det vil si egenskapene som trengs for at algene skal være en høyverdiressurs i forskjellige verdikjeder.

− Dyrking av mikroalger krever spesialkompetanse, noe som driver opp kostnadene og fører til at dyrkingen skjer i land der arbeidskraft er rimeligere. LOCALITY-prosjektet, finansiert av EU, skal optimalisere dyrking av mikroalger og høste tang i Nordsjøen og i de baltiske landene. Alt skal dyrkes på måter som reduserer overskuddet av næringsstoffer i ulike vannforekomster. Og vi stopper ikke der. Vi vil også utvikle forretningsplaner og utforske markedsmulighetene for hvert av produktene våre og lansere dem på markedet, avslutter Costa.

Sist oppdatert