Til hovedinnhold
English
To grønne tanker
Laboratorier

Pilotanlegg for algedyrking

NIVAs pilotanlegg for algedyrking etablerer en bro mellom mikroalgeforskningen som er utviklet i laboratoriet, og den kommersielle bruken av dem. Mikroalgekulturer kan skaleres i forskjellige fotobioreaktorer opp til 3000 liter.

Pilotanlegget på NIVAs forskningsstasjon på Solbergstrand i Oslofjorden gir mulighet for dyrking av mikroalger i forskjellige fotobioreaktorer (PBR), som boblekolonner, flate paneler og raceway-dammer, fra 3 til 3000 liter.

Aktivitetene som er utviklet her tar sikte på å sammenligne og forbedre PBR-er og operasjonelle dyrkingsstrategier. Innhøstings- og tørkeutstyr er også tilgjengelig, noe som gjør det mulig å gjenvinne biomasse for videre biokjemisk analyse eller produktprototyping.

Forskningsaktivitetene og -tjenestene for pilotdyrking omfatter blant annet

  • Vurdering av kulturenes produktivitet i pilotskala ved bruk av forskjellige reaktorer;
  • Pilotdyrking innendørs og utendørs;
  • Vekstoptimalisering;
  • Talor-produsert biomasse;
  • Innovative mikroalgebaserte produkter og løsninger;
  • Sirkulær økonomi;
  • Bærekraftige verdikjeder.

De pågående prosjektene involverer industrien og privat sektor direkte og tar hensyn til deres tekniske behov og kommersielle interesser.

Ta gjerne kontakt om du ønsker å vite mer om hva vi driver med.