Til hovedinnhold
English

Aleksandra Mjøs

Koordinator, Prosjektstøtte
E-postadresse
aleksandra.mjoes@niva.no
Telefonnummer
+47 995 49 156
Arbeidssted
Prosjektstøtte

Profil

Aleksandra har bakgrunn i samfunnsøkonomi og internasjonalt samarbeid, samt en mastergrad i Energi, Miljø og Samfunn. Som koordinator under seksjonen for Prosjektstøtte jobber hun hovedsaklig som prosjektstøtteansvarlig (PSA) i flere ulike type prosjekter (EU, Miljødirektoratet og Nasjonale funksjoner) Aleksandra har også vært involvert i NIVA koordinerte søknader, både NFR og EU. I tillegg er hun involvert i bærekraftsrapportering for organisasjonen.