Til hovedinnhold
English

Susanne Claudia Schneider

Seniorforsker, professor II
E-postadresse
susi.schneider@niva.no
Telefonnummer
+47 982 94 098
Ekstern forskerprofil
Cristin

Profil

Susanne Schneider er ferskvannsøkolog, med hovedfokus på økologi av vannplanter og begroingsalger, inkludert massevekst av vannplanter, effekter av vannkraft på vannplanter og begroingsalger, og overvåking av økologisk tilstand i vann og vassdrag. Hun utviklet flere indekser for overvåking av økologisk tilstand i henhold til eutrofiering og forsuring.