Til hovedinnhold
English
Prosjekter

MadMacs

MadMacs-prosjektet har som mål å finne årsakene til masseutvikling av vannplanter, og å studere de direkte og indirekte konsekvensene av fjerning av dem på økosystemfunksjoner og -tjenester.

Vann med vannplanter
Prosjektperiode
-
Finansiering
Water JPI
Eksterne nettsted
waterjpi.eu

Om prosjektet

MadMacs (Mass development of aquatic macrophytes) ble avsluttet i 2022, og var et internasjonalt prosjekt med partnere fra Norge (NIVA og NMBU), Tyskland, Frankrike, Sør-Afrika og Brasil. Den norske delen av prosjektet ble finansiert av Forskningsrådet, med støtte fra Krypsiv på Sørlandet (KPS), NMBU-MINA og NIVA.

Detaljert informasjon om MadMacs finnes på prosjektets engelske nettsider her på niva.no. 

I dette faktaarket oppsummer vi noe av kunnskapen som er samlet i MadMacs-prosjektet. Faktaarket er finansiert av Krypsiv på Sørlandet (KPS).