Til hovedinnhold
English
Prosjekter

MadMacs

MadMacs-prosjektet (Mass development of aquatic macrophytes) er et norsk-koordinert samarbeidsprosjekt mellom Norge (NIVA og NMBU), Tyskland, Frankrike, Sør-Afrika og Brasil. Prosjektet er finansiert av EU-initiativet Water Joint Programming Initiative. 

Vann med vannplanter
Prosjektperiode
-
Finansiering
Water JPI
Eksterne nettsted
waterjpi.eu

Om prosjektet

MadMacs har som mål å finne årsakene til masseutvikling av vannplanter, og å studere de direkte og indirekte konsekvensene av fjerning av dem på økosystemfunksjoner og -tjenester.

Les mer om prosjektet på våre engelske nettsider.