Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Økokyst - DP Nordsjøen, Årsrapport 2022

Rapport
Publiseringsår
2023
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Hilde C. Trannum, Trine Bekkby, Gunhild Borgersen, Bibiana Crespo, Wenche Eikrem, Camilla With Fagerli, Helene Frigstad, Caroline Mengeot, Rita Næss, Louise Valestrand

Sammendrag

Overvåkingsprogrammet "Økosystemovervåking i Kystvann – Økokyst" har til hensikt å overvåke miljøtilstanden langs norskekysten i henhold til vannforskriften. Økokyst delprogram Nordsjøen dekker kyststrekningen fra Lista til Sognefjorden. 21 vannforekomster inngikk. Av disse fikk fem vannforekomster «moderat» tilstand, to «svært god» tilstand og de resterende fikk «god» tilstand. Det var hovedsakelig oksygen som trakk ned tilstanden, og i Jøsenfjorden også bløtbunnsfauna.