Til hovedinnhold
English

Algeoppblomstring

Algeoppblomstring er rask og overdreven vekst av alger i vannmiljøer. Oppblomstringene kan produsere giftstoffer som forurenser vannkilder og truer akvatisk liv og mennesker. Å forstå årsakene, konsekvensene og tiltakene knyttet til algeoppblomstringer er avgjørende for å beskytte økosystemer og samfunn som er avhengige av vannkildene.

Se relaterte publikasjoner til: Algeoppblomstring