Til hovedinnhold
English
Tank med vann med testutstyr oppi.
Laboratorier

Ballastvannlaboratorium og testing av ballastvann om bord i skip

NIVAs ballastlaboratorium er den eneste ekspertgruppen som er godkjent av DNV og ABS i Norge for IMO-commissioning-test om bord i skip.

Ifølge Forskrift om ballastvannbehandling på skip skal ballastvann renses ved hjelp av IMO- og/eller USCG-typegodkjent ballastvannrensesystem (BWMS) om bord i skipet.

IMO-krav (IMO Resolution MEPC.325(75)) slår også fast at hver ny installasjon av BWMS om bord i skip etter 01.06.2022 skal verifiseres med biologisk test før skipet kan seile videre. Dette kalles en IMO-commissioning test (IMO BWM.2/Circ.42/Rev.2), og gjøres ved hjelp av et godkjent ballastlaboratorium.

NIVAs ballastlaboratorium er den eneste ekspertgruppen som er godkjent av DNV og ABS i Norge for IMO-commissioning-test om bord i skip.

Biologisk vannkvalitet til ballastvann ved utslipp skal tilfredsstille både IMO- og USCG-krav etter vannbehandling fra et IMO- og/eller USCG-typegodkjent ballastvannrensesystem (BWMS) om bord i skipet (se tabell under). 

 

Size class

Criteria

≥ 50 μm

< 10 viable organisms per m3

≥ 10 μm-50 μm

<10 viable organisms per mL

 

Ifølge Vessel General Permit (VGP) 2013-krav fra USEPA er hvert skip ansvarlig for å ta ballastvannprøver ved discharge minst én gang i året for både mikrobiologiske og kjemiske analyser, ved hjelp av et godkjent laboratorium.

Våre eksperter rykker stadig ut til skip i norske og europeiske havner for å ta prøver og analysere ballastvannet om bord i skipet, og/eller i vårt bakterielaboratorium. Vi tilbyr følgende tester om bord i skip:

  • Prøvetaking og analyser av ballastvann iht. IMO-krav og/eller USCG-krav.
  • IMO commissioning/compliance test i henhold til IMO-krav.
  • EPA VGP 2013-test i henhold til amerikanske EPA-krav.
  • Risikovurdering av ballastvannutslipp iht. IMO-krav for både skip og flyttbare skrog uten BWMS (ved skraping/opphugging av skip eller skipsoppbygging).

Relaterte tema