Til hovedinnhold
English
Nyheter

Ballastvannteknologi – NIVAs testanlegg godkjent iht. US Coast Guards krav

Amerikanske myndigheter, ved Kystvakten (US Coast Guard), innførte i 2012 krav som påbyr alle skip over en gitt størrelse å installere godkjente renseanlegg for ballastvann. Rederier som vil operere langs USAs kyster, må derfor ha anlegg som er testet og godkjent i henhold til amerikanske krav. Etter over ett år med intensivt arbeid tilfredsstiller NIVAs testanlegg nå disse kravene.
Publisert:

Spredning av mikroorganismer i ballastvann kan skade lokale marine miljøer og spre uønskede arter. FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon, IMO, utarbeidet derfor en konvensjon som skulle påby alle skip over en gitt størrelse å installere godkjente renseanlegg. Ballastvannkonvensjonen,”The Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments” (BWMC), ble vedtatt av IMOs medlemsland i februar 2004.

Strenge amerikanske krav

IMO-konvensjonen trer dog ikke i kraft før minst 30 land som representerer 35 % av verdens tonnasje har godkjent den. Per dags dato har 43 land, som representerer 32.54 prosent av tonnasjen, ratifisert konvensjonen. Blant dem er Norge, men flere store shippingnasjoner nøler. Imidlertid satte den amerikanske kystvakten (USCG) i 2012 sine egne krav til skipstrafikken langs USAs kyster.

- Kravene ligner mye på IMO-konvensjonen, men kvalitetssikring av metodene er mer detaljert og krevende, for eksempel testing av prøve- og analysemetoder, forklarer Stephanie Delacroix, forsker ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA).

Omfattende arbeid

Renseteknologiene for ballastvann må godkjennes av en USCG-autorisert og uavhengig tredjepart etter omfattende fullskalatester både landbasert og på skip. NIVA etablerte et testanlegg i 2005-2006, i henhold til IMOs krav og i samarbeid med Det Norske Veritas (DNV). DNV har på vegne av Sjøfartsdirektoratet godkjent de 12 teknologiene som har blitt testet på NIVAs anlegg de siste 9 årene. Mot slutten 2013 ble DNV i tillegg autorisert som et såkalt uavhengig laboratorium av den amerikanske kystvakten, og auditerte fra april til oktober i år NIVAs kvalitetssystem for ballastvann og testanlegget på Solbergstrand.

- Mange i NIVAs ballastvannteam har jobbet intensiv det siste året for å bygge opp et kvalitetssystem for NIVAs testanlegg for ballastvann som tilfredsstiller myndighetenes krav, sier Delacroix.

- Dette inkluderer mange nye prosedyrer for NIVAs kvalitetsstyring; for ballastanlegg, for det bakteriologisk laboratoriet, for planktonanalyse-laboratoriet, for økotoksisitet-laboratoriet, for det kjemiske laboratoriet og for NIVAs godkjente underleverandører. USCG krever validering og dokumentasjon av hver eneste metode/operasjon under testing av renseanlegg.

Stor var derfor gleden da NIVAs testanlegg ble godkjent av DNV iht. US Coast Guards krav i uke 42. NIVA hviler imidlertid ikke på laurbærene.

- Vi er allerede i gang med forberedelsene til vår første offisielle USCG-testing av en norsk ballastvannteknologi på Solbergstrand, som vil settes i gang i løpet av kun kort tid, avslutter Stephanie Delacroix.

Testanlegg Solbergstrand
Testanlegg for rensing av ballastvann ved NIVAs marine forskningstasjon Solbergstrand ved Drøbak. (Foto: Joachim Tørum Johansen, NIVA)

Det er beregnet at minst 70.000 skip vil omfattes av IMO-konvensjonen. Den dagen avtalen trer i kraft, sannsynligvis i 2015, er det mange rederier som får hastverk. Konvensjonen trer i kraft kun 12 måneder etter ratifisering.

Sist oppdatert