Til hovedinnhold
English
Nyheter

Ballastvannkonvensjonen har trådt i kraft

Ballastvannkonvensjonen, som trådte i kraft 8. september, er et viktig bidrag til å hindre spredning av fremmede organismer i havet. NIVA har i en årrekke vært i forskningsfronten på renseteknologi for ballastvann og ser frem til det videre arbeidet med konvensjonen.
Publisert:

– Fremmede arter som spres gjennom ballastvann fra skip er et stort globalt miljøproblem. Ikrafttredelse av Ballastvannkonvensjonen er derfor en av de viktigste begivenhetene i arbeidet for å beskytte havmiljøet i år, sa klima- og miljøminister Vidar Helgesen i anledning dagen 8. september. 

Norge har vært en pådriver i forhandlingene av konvensjonen. Norge var blant annet sentral i å finne løsning på de siste utestående punktene under et forhandlingsmøte i FNs sjøfartsorganisasjon i juli i år.

>> Les mer: NIVA approved by US Coast Guard as subcontracted test facility for Lloyd’s Register

– Flere norske leverandører av renseteknologi for ballastvann står klar til å levere utstyr til alle verdens skip. Igjen viser det seg at miljøkrav skaper innovasjon og verdiskaping i Norge, sier Helgesen i en pressemelding.

Solbergstrand
Forskningsstasjonen på Solbergstrand gjennomfører - i tillegg till test av teknologi for rensing av ballastvann - store eksperimenter innen marinøkologi, sedimentforskning og akvakultur. (Foto: NIVA)

– Sjøfartsdirektoratet har jobbet i flere år med å få alle detaljene rundt denne konvensjonen på plass. Nå er vi klar til sørge for at konvensjonen gjennomføres på norske skip, og kontrollere at fremmede skip som kommer til norske havner følger konvensjonens krav, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Skip bygget etter 8. september 2017 må følge konvensjonens rensekrav, mens eksisterende skip må innen 8.september 2024 ha installert et rensesystem. Samtidig skal alle skip fra i dag ha en godkjent plan for håndtering av ballastvann. I tillegg må de føre en ballastvanndagbok uavhengig av når kravet om rensing for det enkelte skip inntreffer.

medium_discharging_ballast_water
Ballastvann er vann som fylles i tanker på et skip for å oppnå bedre stabilitet i sjøen. Et ballastvannsystem er viktig for at skipet skal kunne manøvrere sikkert. Vannet kan pumpes inn og ut etter behov, for å kompensere for endringer i last, værforhold eller dybde. Ballastvann pumpes inn i kystnære havneområder og transporteres med skipet til neste anløpshavn der vannet kan slippes ut eller byttes. (Foto: Wikipedia)

ResponSEAble

The European project ResponSEAble is developing ocean literacy tools, to make aware and change the attitudes of citizens in relation to marine environment problems. This cartoon shows one of them: the problems associated to shipping and ballast waters, which can introduce invasive species in our coasts. NIVA is a partner in the ResponSEAble project.

Sist oppdatert