Milepæl for NIVAs ballastvannteam: Innfrir amerikanske metodekrav

Etter at NIVA offisielt ble godkjent av den amerikanske kystvakten og Det Norske Veritas GL som testanlegg for rensing av ballastvann i mars i år, har ballastvannteamet jobbet hardt og intensivt for Optimarin, en norsk leverandør av teknologi basert på filtrering og UV-behandling av ballastvann. I november kom gjennombruddet.

Den internasjonale ballastvannkonvensjonen, utarbeidet av FNs sjøfartsorganisasjon IMO, har i flere år vært nære ratifikasjon og er nå i ferd med å realiseres. Konvensjonen vil tre i kraft ett år etter den er ratifisert av 30 land - som representerer 35 prosent av verdens tonnasje. Norge ratifiserte konvensjonen allerede i 2006, og med de siste, nylige signaturene, er det håp om at konvensjonen vil bli ratifisert i 2015.

>> Les mer: Videreutvikler teknologien mot blindpassasjerer i ballastvann

Amerikanske myndigheter har valgt å stille egne krav for skip som opererer i amerikanske farvann. Det har tvunget redere til å overholde både forskrifter fra den amerikanske kystvakten (US Coast Guard, USCG) og den kommende ratifiseringen av IMOs konvensjon.

Formeringsdyktige eller døde

Utfordringen har vært at der IMO opererer med et krav om at organismene som medfølger i ballastvannet ikke skal være formeringsdyktige etter å ha blitt utsatt for behandling - den såkalte kulturmetoden - krever USA at organismene skal være døde ved utslipp - den såkalte fargemetoden.

Dette er et problem, spesielt for renseutstyr med ultrafiolett stråling (UV) som viktig komponent. UV virker primært ved å skade DNA. Det skal relativt store doser UV til for å umiddelbart ta livet av en organisme, men betydelig mindre for å ødelegge formeringsevnen. En organisme uten formeringsevne skal ikke være en trussel for økosystemet.

Å benytte en UV-dose som straks dreper vil kreve så mye energi at det – frem til nylig - var urealistisk å benytte slikt utstyr om bord i båter som skal behandle mange hundre eller tusen kubikkmeter vann i timen.

Det er derfor med stor glede og lettelse at NIVA nå har lyktes i å vise - for aller første gang – at Optimarins UV-teknologi tilfredsstiller USCGs krav.

- USCG stengte ubevisst UV-teknologier ut av markedet fordi de krever bruk av en fargemetode som overestimerer antall levende organismer etter UV-behandling - de såkalte «falske positive», sier Stephanie Delacroix, forsker i NIVA og leder av NIVAs ballastvannteam.

fluorescens
En vanlig test på om cellene er levende er å tilsette et fargestoff som reagerer med kraftig grønn farge på aktive enzymer i cellen (fluorescens). Etter kraftig UV-bestråling vil mange celler fortsatt kunne gi grønn farge, selv om DNA-et er ødelagt og de er ute av stand til å formere seg. (Foto: August Tobiesen, NIVA)

10 års erfaring

NIVAs anlegg har fra første dag brukt både fargemetode og kulturmetode i sine tester. Men der kulturmetoden innfrir IMOs krav, har det altså ikke vært tilstrekkelig til å innfri amerikanske krav med bruk av fargemetode alene. Andre aktører i ballastvannbransjen har gjennomført omfattende tester av sine UV-teknologier, i håp om at USCG senere ville gå bort fra kravet om fargemetoden og godkjenne kulturmetoden som en alternativ metode.

- NIVA har i flere år støttet godkjenningsprosessen av kulturmetoden hos USCG med utlevering av våre data fra 10 år med ballastvanntester, sier Dr. August Tobiesen, forsøksleder i NIVAs ballastvannteam.

- Imidlertid har prosessen foreløpig ikke gitt resultater, grunnet de amerikanske retningslinjenes definisjon av «levende organisme» - som altså ikke tar hensyn til skadet formeringsevne.

Tro mot fargemetoden

Optimarin er første aktør som satser på å få deres UV-teknologi godkjent iht. fargemetoden USCG krever.

- De er de første som beviser - med NIVAs hjelp - at det faktisk er mulig for UV-teknologi å tilfredsstille USCGs biologisk krav basert kun på fargemetode, påpeker Delacroix.

Må fungere i all slags vann

Imidlertid gjenstår det mye arbeid og ytterligere testing før USCGs endelige godkjennelse av teknologien. Vellykkede testresultater må gjenskapes og bevises også på andre typer vannkvaliteter. Renseteknologi for ballastvann må nemlig godkjennes for både sjøvann, brakkvann og ferskvann.

>> Les mer: NIVA offisielt godkjent av US Coast Guard som underleverandør og testanlegg for ballastvann

Tøffe krav

- USCG krever at teknologiene skal testes ved operasjongrensene sine, sier Delacroix, og understreker at NIVA tilbyr testvannkvalitet som passer til de forskjellige teknologiske krav om vannkvalitet.

Rederier fra hele verden har reagert kraftig på de nye, tøffe reglene fra USCG og krevd at IMOs retningslinjer må harmoniseres med USCGs krav. NIVA bidrar i dette revisjonsarbeidet.

- At det ikke finnes noen teknologier som klarer kravene i alle slags vannkvaliteter er ikke godt nok argument for rederiene. De venter heller på den første USCG-godkjente teknologien de kan investere i og installere på sine fartøy, sier Delacroix.

- Kanskje blir det teknologier testet hos oss på NIVA. De siste resultatene er i hvert fall svært oppløftende for våre kunder og for vårt ballastteam.

Sist oppdatert 30.11.2015