Til hovedinnhold
English
Personer ved oppdrettsanlegg
Akvakultur

Kurs for brønnbåtnæringen

Trenger du mer kunnskap om vannkvalitet og grenseverdier i brønnbåt?

NIVA tilbyr kurs knyttet til brønnbåtoperasjoner. Kurset vil gå dypere inn på temaer som: 

  • De viktigste parameterne i vannet, hvor de kommer fra og hvordan det påvirker fisken 
  • Vannkjemiske balanser og hvordan de samspiller (synergiske effekter) 
  • Fiskehelse og biologi, risiko knyttet til vannkvalitet
  • Relevante caser fra næringen, gruppeoppgaver fra ulike dødelighetshendelser med fokus på forebyggende tiltak
  • Praktisk måling av vannkvalitet, viktigheten av vannprøvetaking  
  • Kontroll og overvåking, beredskap og rolleavklaring knyttet til brønnbåtoperasjoner 

Ta kontakt med oss hvis du ønsker å sette opp et kurs for din bedrift. Vi arrangerer på oppfordring fra kunder og tilpasser innholdet etter ditt behov. Kurset kan avholdes digitalt eller med fysisk oppmøte. E-post: akvakultur@niva.no