Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Elveovervåkingsprogrammet

Elveovervåkingsprogrammet har som formål å beregne tilførsler av næringsstoffer og miljøgifter til norske havområder gjennom overvåking av elver og modellering av tilførsler fra områder uten overvåking.

Bilde av elv med skog omkring.

Om prosjektet

Tidsrom: 1990- (med unntak av 1999-2003). Siste kontraktsperiode: 2021-2025

Rapporterte utslipp fra industri, avløp og akvakultur inngår også i beregningene. Dataene som innhentes skal gi grunnlag for å vurdere tiltak mot klimaeffekter, tiltak for å oppnå god miljøtilstand, og å identifisere behov for reguleringer av kjemikalier nasjonalt og/eller internasjonalt. Programmet omfatter prøvetaking av 20 elver med bruk av nye metoder, f.eks. passiv prøvetaking, og bruk av metoder for kontinuerlig prøvetaking av suspendert materialer til organiske miljøgiftanalyser. Resultatene rapporteres hvert år til Miljødirektoratet og OSPAR (Oslo-Paris Convention), som overvåker tilførsler fra Europa til Nord-Atlanteren.