Til hovedinnhold
English
Prosjekter

ØKOSTOR

Økosystemovervåking i store sjøer (ØKOSTOR): Programmet består av basisovervåking av store og betydelige vannforekomster og grensevassdrag.

Bilde av innsjø om sommeren.
Prosjektperiode
-
Finansiering
Miljødirektoratet
Kontaktperson
Sigrid Haande

Om prosjektet

Tidsrom: 2015- (pågående prosjekt). Siste kontraktsperiode: 2021-2025


Les om programmet hos Miljødirektoratet

Norge er gjennom vanndirektivet (WFD 2000/60/EC) forpliktet til å forvalte alt vann i Norge på en helhetlig økologisk måte, deriblant ved å overvåke store og betydelige vannforekomster og grensevassdrag. Miljødirektoratet har derfor opprettet et eget overvåkingsprogram for 26 store innsjøer med fokus på å fastsette økologisk tilstand og ferskvannsøkologisk utvikling i et utvalg av de største norske sjøene. Utvalgte sjøer overvåkes årlig for å kunne følge med på langsiktige endringer, f.eks. i klima. 

Fordi noen av våre innsjøer er spesielle som det ikke finnes ekvivalenter til i resten av Europa, må det etableres egne referanseverdier. Overvåkingen skal styrke datagrunnlaget for fastsettelse av referanseverdier for de ulike kvalitetselementene i store innsjøer. 

Programmet omfatter overvåking av vannkjemi, planteplankton, dyreplankton, vannplanter og bunndyr.