Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

ØKOSTOR: Økosystemovervåking av store innsjøer 2015. Utprøving av metodikk for overvåking og klassifisering av økologisk tilstand iht vannforskriften

Rapport
Publiseringsår
2016
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
A. Lyche Solheim, A. K. Schartau, T. Bongard, K. A. E. Bækkelie, H. Edvardsen, T. C. Jensen, M. Mjelde, J. Persson, A. Rustadbakken, O. T. Sandlund, B. Skjelbred

Sammendrag

Rapporten presenterer de første resultatene fra basisovervåking av økologisk tilstand i store norske innsjøer i henhold til vannforskriften. Innsjøene som var med i programmet i 2015 omfattet syv innsjøer på Østlandet: Randsfjorden, Eikeren, Tyrifjorden, Norsjø, Tinnsjå, Nisser og Gjende. Resultatene viser at Randsfjorden, Eikeren, Tyrifjorden, Norsjø og Tinnsjå har god økologisk tilstand og tilfredsstiller dermed miljømålet for vannforskriften. Resultatet har lav til middels usikkerhet pga kun ett år med overvåking, men rimelig godt samsvar mellom forskjellige kvalitetselementer. Nisser er i dårlig økologisk tilstand pga bunnfauna, men tilstandsklassifiseringen anslås å ha middels til høy usikkert pga store forskjeller i tilstand mellom de forskjellige forsuringsindeksene for bunnfauna og kun ett år med data. Gjende kan foreløpig ikke gis noen samlet klassifisering pga svært høy usikkerhet for både bunnfauna og vannkjemi, men først og fremst pga manglende klassegrenser for bresjøer.