Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Overvåking av miljøgifter i ferskvann (MILFERSK)

Programmet skal gi informasjon om forekomst og nivå av vannforskriftens prioriterte stoffer og vannregionspesifikke stoffer i ferskvannsfisk.

Bilde av liten trebåt trukket halvveis på land.
Prosjektperiode
-
Finansiering
Miljødirektoratet
Kontaktperson
Morten Jartun

Om prosjektet

Tidsrom: 2013- (pågående prosjekt). Siste kontraktsperiode: 2021-2025

Les om programmet hos Miljødirektoratet

Målet er å overvåke miljøtilstand og effekter av miljøgiftnivåer i biota i store norske innsjøer, og spesielt undersøke om miljøkjemikalier akkumulerer i næringskjeden. Programmet har studert innholdet av miljøgifter i det pelagiske næringsnettet i Mjøsa og foretatt sammenligninger med prøver fra Femunden og Eikedalsvatnet.

Prosjektet omfatter en sammenstilling av forekomsten til en rekke miljøgifter på ulike trofiske nivåer og vurderer potensialet for biomagnifisering til utvalgte miljøgifter, f.eks. kvikksølv (Hg), bromerte flammehemmere og siloksaner.