Til hovedinnhold
English
Publikasjoner

Miljøgifter i ferskvann - MILFERSK År: 2018

Rapport
Publiseringsår
2019
Eksterne nettsted
Cristin
Arkiv
Forfattere
Morten Jartun, Asle Økelsrud, Thomas Rundberget, Ellen Katrin Enge, Pawel Rostkowski, Nicholas Alexander Warner, Mikael Harju, Ingar Johansen

Sammendrag

Denne rapporten omhandler forekomsten av en rekke gamle og nye miljøgifter i den pelagiske næringskjeden i Mjøsa og Femunden. Prøver av zooplankton, Mysis, lågåsild, krøkle og ørret fra Mjøsa, samt ørret fra Femunden, er samlet inn. Innholdet av kvikksølv (Hg), siloksaner (cVMS: D4, D5, D6), bromerte flammehemmere (PBDEer), alkylfenoler og bisfenoler, fosfororganiske flammehemmere (PFR), poly- og perfluorerte alkylstoffer (PFAS), nye flammehemmere (nBFR) og UV-stoffer er bestemt. Resultater er sammenlignet med eksisterende miljøkvalitetsstandarder (EQS) i henhold til vannforskriften. I tillegg er tidstrendene for de enkelte stoffgruppene vurdert.