Til hovedinnhold
English
Prosjekter

Overvåking av referanseelver

Programmet "Overvåking i referanseelver" består av overvåking i antatte referanselokaliteter i elver med ingen eller ubetydelig menneskelig påvirkning.

Bilde av vassdrag i urørt fjellandskap.

Om prosjektet

Tidsrom: 2017- (pågående prosjekt). Siste kontraktsperiode: 2021-2025

Les om programmet hos Miljødirektoratet

Programmet inkluderer overvåking av biologi (fisk, bunndyr og påvekstalger), miljøgifter, vannkjemi og ulike støtteparametere i totalt 77 elver fra kyst til høyfjell, fordelt over hele landet. Elvene skal overvåkes med tanke på å gi kunnskap om referansetilstand, i ulike vanntyper, og storskala påvirkninger som klimaendringer og atmosfærisk deposisjon. Denne overvåkingen er også en viktig del av basisovervåkingen som følger av vannforskriften. Data fra programmet brukes også til å verifisere og videreutvikle klassifiseringssystemet for miljøtilstand i vann. De klassifiserte dataene som utarbeides skal igjen gi grunnlag for å vurdere tiltak mot klimaeffekter, tiltak for å oppnå god miljøtilstand, og å identifisere behov for reguleringer av kjemikalier nasjonalt og/eller internasjonalt.