Til hovedinnhold
English
Boks med innhold
Akvakultur

Beredskapsboks for akutt fiskedød

Har du opplevd akutt fiskedød eller situasjoner hvor det har manglet prøvetakingsutstyr på anlegget ditt? Har det dukket opp situasjoner hvor en i etterkant har oppdaget prøver som burde ha blitt tatt for å få klarhet i hendelsesforløp?

I situasjoner med akutt fiskedød kan det ofte være vanskelig å huske på hvilke prøver som skal tas for å sikre nødvendig dokumentasjon av vannkvalitet og vevsprøver.

NIVA har lang erfaring med å håndtere denne typen hendelser, og har derfor satt sammen en boks med utstyr til de nødvendige prøveuttakene. Her finner du alt du trenger for å sikre vannprøver, samt histologi.

Prøvetakingsutstyr til et landbasert anlegg:

  • Prøveflasker til å ta ut råvann, driftsvann og karvann. I tillegg inneholder pakken flasker til å ta ut prøver til CO2-analyser, algeprøver, gjelleprøver og utstyr til å ta ut prøver til H2S-analyse. Avhengig av typen hendelse kan hele eller deler av utstyret brukes, og alle prøver sendes i retur til oss for analyser.
  • Hvilket utstyr boksen inneholder tilpasses din lokalitets behov. Ta kontakt i dag for å få skreddersydd din boks og sikre deg for en eventuell situasjon.

Veiledende pris er 9 540,-. Ved tilpasninger kan prisen endres.

Analyser:

  • Pris for analysekostnader og rapportering avhenger av type og mengde prøver som sendes inn.
  • Vi bistår med støtte til prøvetaking underveis og rapportering i etterkant over telefon, e-post og/eller utfyllende rapporter.

Henvend deg til akvakultur@niva.no hvor alle spørsmål og henvendelser besvares.

Relaterte tema